Koronavirus

02.03.2020 07:49

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a
dalším osobám přijíždějícím z Itálie


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020
v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piemonte a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav
se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Jak se chránit?


  • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
  • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest,
  • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • bezpečný odstup ve společnosti jsou asi 2 metry,
  • zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře,
  • pokud to nevyžaduje váš zdravotní stav, odložte plánovanou návštěvu lékaře. Eliminujete tak kontakt s nemocnými pacienty v čekárně,
  • zdravého jedince rouška před infekcí koronavirem neochrání, k tomu je nutný respirátor s třídou ffp3. Roušky jsou vhodné pro nemocné a nakažené, aby infekci dále nešířili,
  • nepropadejte zbytečné panice a dodržujte základní hygienická pravidla,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny - tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak,  aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. ​Pro Olomoucký kraj je k dispozici od 09:00 do 19:00 linka 585719719 (ev. 585 719 111 nebo krizové číslo 607 294 772, vše Vám vysvětlí. V případě, že máte klinické potíže volejte na infekční ambulanci  v Prostějově 585 315 501 nebo 506.

Mohu cestovat do severní Itálie?

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NECHOĎTE PŘÍMO K LÉKAŘI DO AMBULANCE!!!

Kritéria hodnocení onemocnění COVID-19 - KORONAVIRUS:


Klinická (příznaky): horečka > 38°, kašel a poslechový nebo RTG nález oboustranného postižení plicního parenchymu nebo ARDS (syndrom dechové tísně)

Epidemiologická: pozitivní epidemiologická anamnéza = pobyt v zasažené oblasti ≤4 dní před objevením prvních příznaků (dle seznamu oblastí s předpokládaný komunitním přnosem), nebo těsný kontakt s osobou splňující výše uvedená klinická kritériá.


© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode