Pracovně lékařské služby

 

Upozorňujeme zaměstnavatele, že od 1.4.2012 vstoupily v platnost nové zákonné normy.

V naší ordinaci provádíme prohlídky v rámci pracovnělékařských služeb (závodní péče) dle zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.), o specifických zdravotních službách (zákon č. 373/2011 Sb.), zákona o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb.), zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o ochraně veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 Sb.), v aktuálním znění.

Prohlídky provádíme pacientům registrovaným v naší ordinaci a dále pracovníkům zaměstnavatelů, kteří s námi můžou uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařské péče.

Pracovníci přicházejí k prohlídce pracovnělékařské péče musí být vybaveni písemnou žádostí o provedení prohlídky. Žádost o provedení lékařské prohlídky je nutno vždy podat na zvláštním formuláři (ke stažení). Posudek žadateli, pokud nejde přímo o posuzovanou osobu, je nutno předat prokazatelným způsobem, nejlépe přímo prostřednictvím posuzované osoby – ta ovšem k převzetí posudku pro žadatele musí předložit plnou moc (vhodné je formulář plné moci spojit se žádostí o posudek – také se zakládá do dokumentace), nebo lze posudek předat zasláním doporučeně poštou (může být účtován poplatek) nebo i prostřednictvím datové schránky (vyjímečně).

Pracovníci, kteří nejsou v naší ordinaci registrováni, přinesou k prohlídce výpis ze své zdravotní dokumentace (lze přinést i paměťové medium - flash disk - komunikace dle standardu MZ. Pozor, ne formáty pdf., xls., doc., txt. a pod.). Výpis z dokumentace zaměstanec vyžádá u svého registrujícího praktického lékaře (jde o zákonný podklad k provedení této lékařské prohlídky).

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode