Očkování proti chřipce

15.09.2022 00:00

Upozornění!!!!!

Očkování proti chřipce zahájeno!!!
 
 
 

Kdo má nárok na bezplatné očkování?

Vakcína proti chřipce je bezplatně poskytována jako pravidelné každoroční očkování uhradí stát v plné výši (Vyhláška MZ ČR Č. 537/2006 Sb.)

fyzickým osobám umístěným v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory

fyzickým osobám umístěným v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným insulínem.

fyzickým osobám pracujícím na pracovištích s vyšším rizikem vzniku chřipky, tj. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem.

Dále je vakcína hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění = zdravotní pojišťovna uhradí stanovenou výši dle vyhlášky, pacient hradí případný doplatek (dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR Č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, v platném znění)

pacientům nad 65 let věku

pacientům po splenektomii

pacientům po transplantaci krvetvorných buněk

pacientům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem (pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci pravidelného či zvláštního očkování podle výše zmíněné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č, 537/2006 Sb.).

Pro řadu osob je vhodné se očkovat za plnou úhradu (cena vakcíny + aplikace). Tito pacienti mohou využít z celé řady nabídek zdravotních pojišťoven a zaměstnavatelů, které přispívají

v rámci preventivních balíčků na očkování proti chřipce. Informujte se proto u svého zaměstnavatele a zdravotní pojišťovny.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode